Kyrkoherde tror att Dan uttrycker mångas trosbekännelse

Larseric Nyberg, kyrkoherde emeritus uttrycker i Kyrkans tidning 13/1-2021 att

För att se mera (och med rätt formatering) behöver du logga in dig. Det gör du under menyn Logga in/ut och det är gratis.

Kommentarer är stängda.