Fördjupningar

Om dikter

Dan skriver att dikter ”… kunna ej ”göras”, de måste upplevas.”

Om orättvisa

”… av mina fem prosaböcker ha fyra stycken aldrig med ett ord omnämnts i Dagen Nyheter. Detta är ren orättvisa. Man har rätt att åtminstone bli utskälld.”

Han föreslår följande utskällning:
”Ta det med ro du, visserligen var det inte så märkvärdigt det du gjort, men du har gjort det ärligaste och bästa du kunde, du har gjort det bra gosse! Bråka inte, utan skriv ännu bättre, alltid får du mat, sill och potatis och en slaf att slafa i och tobak att röka och en grogg när du träffar Måtte – och för övrigt gosse, även om det du gjort vore aldrig så märkvärdigt, har du dock betänkt att du snart ska dö, att du tror på en själens fortvaro efter döden, och att du borde leva ett mindre själviskt liv och bereda dig på att svara för vad du uträttat inför denne domare vars namn varken är Gud eller något annat, men som ändå är.

Om poser

Dan fick kritik för att han påstods uppvisa poser i sina romaner. Men han ser en rikedom i detta och skriver ”… åtminstone ibland, kan nå i min själ en bergplatå, varifrån jag lugnt ser ner på vardagslivets små besvärligheter” men ventilerar strax frågan om inte detta lugn är en illusion. ”Ty allt annat än detta har ingen betydelse: ”Som du älskar, sådan är du – – -”.
”Men kanske även detta är en av mina poser?
Herre Gud säg, finns det någonting annat än poser?”

Broder Joachim

Hela namnet är ”Vid broder Joachims avresa till skogarna”.
Källa: Waldemar Bernhards bok ”En bok om Dan Andersson”. Där finns ursprunglig version 1917 som återges nedan. Tidens bokklubb 1955 (Norstedts).
Dikten förkortades sedan och kallades ”Avskedssång till finnmarksskalden broder Joachim vid hans avresa från Göteborg en höstkväll”.

För att se mera (och med rätt formatering) behöver du logga in dig. Det gör du under menyn Logga in/ut och det är gratis.