Fördjupningar

Broder Joachim

Hela namnet är ”Vid broder Joachims avresa till skogarna”.
Källa: Waldemar Bernhards bok ”En bok om Dan Andersson”. Där finns ursprunglig version 1917 som återges nedan. Tidens bokklubb 1955 (Norstedts).
Dikten förkortades sedan och kallades ”Avskedssång till finnmarksskalden broder Joachim vid hans avresa från Göteborg en höstkväll”.

För att se mera (och med rätt formatering) behöver du logga in dig. Det gör du under menyn Logga in/ut och det är gratis.