Filosofi

Dan drevs av sin längtan …

Du är min, o drottning Längtan, aldrig tröttnar du att kalla
och att tyst och heligt stilla vid min bädd i natten stå.
(D.A.).

… till ett starkt sökande och ett stort intresse för filosofiska frågor och tillägnade sig en hel del insikter, det märks tydligt i hans alster.

Dans livsverk och underliggande menyer har en hel del ingångar till filosofiska resonemang. Det är bara att sätta igång med studierna och att utveckla sitt eget tänkande – klart givande. En del av det som finns ”bortom bergen” kommer att bli tydligare.

Vad tycker du- kan dikten Till min längtan ses som ett genialt filosofiskt kondensat av en sökande människas liv?

För att se mera (och med rätt formatering) behöver du logga in dig. Det gör du under menyn Logga in/ut och det är gratis.